Domov se zvláštním režimem ALMA MATER o.p.s.

„Lidská demence je jako vesmír, nekonečný  zdroj otázek a neznámých faktů.“ 

o nás

Náš Domov vznikl v roce 2013 jako nezisková organizace, obecně prospěšná společnost, která poskytuje unikátní propojení zdravotních a sociálních služeb, které poskytujeme pro seniory 65+ věku trpící demencí, Alzheimerovou nemocí a Parkinsonovou nemocí. Služba je poskytována 24 hodin denně, 365 dní v roce, s celkovou kapacitou 50 lůžek s rozšířenou působností mimo Středočeský kraj.

Paní z Domova

Poskytované služby

Domovy se zvláštním režimem fungují velmi podobně jako domovy pro seniory, s tím, že jsou přizpůsobeny specifickým potřebám klientů. Na rozdíl od domovů pro seniory, kde mají senioři naprosto volný pohyb, je za přesně definovaných okolností možné v domově se zvláštním režimem pohyb klientů omezit, aby byla zajištěna jejich bezpečnost na základě vytvořeného plánu rizik. Péče je poskytována proškoleným personálem a obsahuje komplexní podporu a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podporu a pomoc např. při osobní hygieně, při podávání stravy atd.), podporu a pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, dále zahrnují činnosti, které vedou k rozvoji a udržení osobních i sociálních schopností a dovedností, volnočasové a zájmové aktivity a podporu a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Napomáhají zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit klientům, co nejvyšší možnou míru zapojení se do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto jejich stav vylučuje, zajištění důstojného prostředí a zacházení.

Sociální pracovník poskytuje základní poradenství.

Kromě sociální péče zajišťujeme tyto služby:

N

ZDRAVOTNÍ PÉČE — Našim klientům je v Domově poskytována kvalitní lékařská péče. Více zde.

N

UBYTOVÁNÍ — Vybavení je řešeno bezbariérově a je opatřeno podpůrným zařízením (madla, sedátka ve sprše, zvedák atd.). Více zde.

N

STRAVOVÁNÍ — Strava je odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování klientů, v rozsahu 5x denně. Více zde.

N

AKTIVIZACE A FYZIOTERAPIE — Volnočasové aktivity mohou přispět k celkovému zlepšení zdraví a kvality života jedince. Více zde.

N

RODINA — Komunikace s blízkými našich klientů je důležitou a nepostradatelnou složkou naší péče. Více zde.

Aktuality

Akce

Otázky a odpovědi

Komu je domov se zvláštním režimem určen?

Sociální služba, domov se zvláštním režimem, je určena osobám zpravidla od 65 let, které mají z důvodu chronického duševního onemocnění, Alzheimerovy choroby nebo jiného typu demence sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v domově je přizpůsoben specifickým potřebám klienta.

Jak dlouho budu čekat na umístění?

Předpokladem pro přijetí je volná kapacita domova se zvláštním režimem. Čekací doba je v rozsahu půl roku až roku. Pořadník žadatelů je pravidelně aktualizován, proto je důležité hlásit všechny změny, aby byl co nejaktuálnější. 

Co když můj důchod nestačí na pokrytí plateb za pobyt v Domově ?

V případě, kdy klient pobytového zařízení sociálních služeb nemá vlastní příjem nebo příjem nepostačuje k zaplacení plné výše úhrady za ubytování a stravu, umožňuje zákon v § 71 odst. 3, aby se poskytovatel služby dohodl na spoluúčasti na úhradě nákladů s jinými osobami. Spolupodílet se na úhradě nákladů může jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s uzavřením smlouvy o spoluúčasti.

Jak podat žádost o umístění?

Pro podání žádosti je nutné doručit do Domova, osobně, emailem nebo poštou, prvotní žádost a informace pro zdravotní úsek (ke stažení zde). Žádost bude zařazena do pořadníku čekatelů. V případě uvolnění místa Vás bude kontaktovat sociální pracovník se kterým se domluvíte na dalším postupu.

Kolik stojí pobyt v domově?

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách (dále jen „zákon“) a vyhlášce MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ( dále jen „ vyhláška“) v platném znění, s účinností od 1.1.2024 se stanovují úhrady v našem zařízení takto:

Základní strava a ubytování

Typ pokoje

Ubytování/ den (Kč)

Strava/ den (Kč)

Celková cena/ den (Kč)

Měsíční úhrada při koeficientu 30,5*

lůžko

 

305,-

255,-

560,-

17 080,-

* průměrný počet dnů za kalendářní rok

Úhrada za měsíc se stanoví koeficientem 30,50. 

Měsíční úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči dle §73 ods.4 zák. č. 108/2006 Sb,. o sociálních službách, v platném znění.

Balíček služeb - balíček služeb obsahuje zajištění osobní drogerie, doplatky za inkontinenčí pomůcky, kadeřnické a pedikérské služby, masáže. Vstupné a dopravu na výlety, aktivizační služby mimo základní služby poskytované Domovem (keramika, canisterapie, živá hudba, různá vystoupení), drogerii, nákup jednorázových pomůcek. Úhrada 2 000 Kč za balíček je paušální.

Jaká je kapacita Domova a kolik klientů je na pokoji?

Kapacita Domova je 50 lůžek, z čehož 2 pokoje jsou trojlůžkové a 22 pokojů dvojlůžkových.

vaše ohlasy

Alma Mater, domov se zvláštním režimem, poskytuje perfektní péči ve vstřícném prostředí a to díky všem zaměstnancům. Od soc. pracovnic, lékařky, zdravotní sestry a zejména pečovatelky, které nadstandarně zajišťují potřeby klientů a vytvářejí takřka rodinnou atmosféru. Jsou vždy ochotné, milé a veselé a svoji práci berou jako poslání.
Od srdce děkuji za sebe a svého tatínka.

Naše dnešní schůzka mě mile překvapila. Koukal jsem na vaše stránky, facebook a recenze, kde je vidět vaše profesionalita, lidský přístup a úcta k vašim klientům. Jak jsem Vám říkal, tak doma máme babičku, která také trpí stařeckou demencí a vím, že Vaše práce není jednoduchá.

V domově mám maminku již 6 let a jsem moc spokojená. O maminku se starají s velkou péčí a je to na ní vidět. I vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu, je spokojená a nic ji netrápí. Jsem celému personálu za to vděčná. 

Sedláčková

V Alma mater mám maminku a nemohli jsme, jako rodina vybrat lepší druhý domov pro naši maminku. Zde pracují lidé, kteří mají skutečně nekonečně krásný vztah a úctu ke starým a nemocným lidem. Nejlepší. Úžasní lidé!

Mašátová

podpořte nás, pomozte nám dál růst

Zařízení zajišťuje chod pouze ze zákonných úhrad klientů a darů. Proto jsme za každý dar velmi vděční.

Rádi byste se stali součástí naší organizace? Máte zájem pomoci rozvoji našeho Domova? Staňte se naším dárcem. Přispět můžete jednorázově nebo pravidelně, ať už jako jednotlivci nebo firemní dárci, hledáme dlouhodobé partnery.

Podpořit nás můžete přímo na čísle účtu 131–2283610237/0100 nebo prostřednictvím naší dlouhodobé sbírky na Darujme.cz v odkazu zde.

„Oceán je tvořen z malých kapek.”

qr kod